Dziękujemy!!!

22 sierpnia 2020 we Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej świętowałyśmy dziesiątą rocznicę poświęcenia kościoła Najświętszej Maryi Panny Dziesięciu Cnót Ewangelicznych w Grąblinie i zarazem 10 lat naszego pobytu w Polsce. Z tej okazji zamieszczamy podziekowanie naszej Matki Służebnicy, Siostry Marii od Błogosławieństw, które skierowała do wszystkich uczestników wspólnego świętowania  zgromadzonych na uroczystej Mszy świetej w Grąblinie.

„W Magnificat Niepokalana Maryja Dziewica wychwala miłosierdzie Pana, który „wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy”. Niektóre tłumaczenia ośmielają się zastępować słowo „uniżenie” słowem „upokorzenie”. Zakon Sióstr Anuncjatek, podobnie jak Zgromadzenie Księży Marianów, naśladując Maryję i idąc śladami swoich założycieli, doświadczył w swojej historii wiele upokorzenia, które pochodziło od ludzi: rewolucje, wojny, ucisk, nienawiść do Boga. Upokorzeni przez ludzi, jednak zawsze ocaleni przez Boga.

Najświętsza Maryja Panna, nasz wzór do naśladowania, całkowicie zawierzyła się Bogu, wyznacza nam drogę ubóstwa i kruchości, oddanych w ręce Wszechmocnego Boga. Kiedy nasz Zakon został powołany na ziemię polską, przybył nieliczny i bardzo kruchy i nadal taki pozostaje. Jednak tak jak Maryja Dziewica, została powierzona trosce i opiece św. Józefa, nasza wspólnota w Grąblinie została powierzona trosce i opiece jej mariańskich braci i ojcowskiej czujności ks. bp Wiesława Meringa.

Ile twarzy, ile spotkań…mogłabym wyśpiewać litanię z imionami braci, którzy nam towarzyszyli przez te 10 lat i których otaczamy miłością braterską, ale boję się, że mogę kogoś pominąć. Zapewniam, że nasza modlitwa obejmuje wszystkich naszych mariańskich braci, licheńskich pielgrzymów oraz okolicznych mieszkańców, którzy okazują nam zawsze wielką życzliwość. Nic zadziwiającego, że celebrujemy uroczyście „tak” wypowiedziane przez Maryję przy Zwiastowaniu, ale nie ma takiego święta celebrującego „tak” św. Józefa !

Dlatego dzisiaj, w tym uroczystym dniu dziękczynienia za 10 lat naszego pobytu w Polsce, jesteśmy pełne wdzięczności za „tak”, wypowiedziana Panu Bogu przez Zgromadzenie Księży Marianów dla obecności Sióstr Anuncjatek w Grąblinie.

Czcigodny księże biskupie, drodzy ojcowie i bracia, dziękujemy za umożliwienie nam wypełniania w Polsce naszej misji pobożności i obecności maryjnej, poprzez ukazywanie bezinteresownej i czułej miłości Boga, który troszczy się o tych, którzy Mu ufają. Niech Maryja Dziewica obdarzy swą macierzyńską opieką całą diecezję włocławską, Zgromadzenie Księży Marianów i całą polską ziemię. W imieniu całego Zakonu: Bardzo dziękuję.”  Siostra Maria od Błogosławieństw (Matka Służebnica)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.