Msza św. dziękczynna za kanonizację o. Stanisława Papczyńskiego

 

Dziesiątego dnia miesiąca września odbyła się Msza dziękczynna za kanonizację o. Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu Starym. Zaproszono na tą Eucharystię jego eminencje kardynała Stanisława Ryłkę, wielu biskupów i księży, wiernych z całego kraju oraz osoby konsekrowane wśród których znajdowały się dwie siostry Anuncjatki.

„Godzinę przed mszą – opowiada jedna z sióstr – odbył się koncert grupy z rodzinnej miejscowości świętego ojca – «Podegrodzie», któremu towarzyszyły opowieści wzięte z jego życia. Odgłosy skrzypiec i wiolonczeli, akompaniujące chórkowi składającego się z mężczyzn, kobiet i dziewcząt w ludowych strojach wypełniły bazylikę góralską pieśnią i opowiadaniem. Dzięki temu od samego początku stanął nam przed oczyma o. Stanisław jako ojciec ubogich, miłośnik Maryi i wielki patriota.

Jego ekscelencja kardynał Stanisław Ryłko – opowiada dalej siostra – w swojej homilii mówił, że naród Polski otrzymał jeszcze jednego orędownika i świętego. Ponieważ potrzebujemy świętych, by nauczyć się jak żyć. Świętość jest możliwa i warto o nią zabiegać, podkreślał kardynał. Świętość jest jednak zadaniem. Dzięki niej uczestniczymy w świętości Boga przez Ducha Świętego, który zamieszkuje ludzkie serca. Dlatego nie wolno nam zadowalać się życiem przeciętnym. Świętość jest przede wszystkim obowiązkiem nie zależnie od tego, co robimy i gdzie jesteśmy. Jest zadaniem dla każdego czy to w życiu małżeńskim, zakonnym, kapłańskim, społecznym, czy studenckim itd. Jednak tylko Jezus może nam pokazać na czym ona polega, wyjaśniał ksiądz kardynał. Święty – zdefiniował – to człowiek, który trwa w miłości Chrystusa. A wielkość świętości możemy zmierzyć tylko miłością! Ponieważ tyle jest w nas świętości, ile miłości Bożej.

«Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity (…)» (J 15, 5). Świętość jest owocem życia, który nie niszczeje, tłumaczył dalej jego eminencja. Tylko świętość będziemy mogli zabrać na życie wieczne. Wielkość chrześcijańskiego powołania polega na tym, że Bóg «(…) wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem» (Ef 1, 4). Ale czy o tym pamiętamy? Święty ojciec Stanisław chce w nas na nowo obudzić pragnienie świętości, chce nas przekonać, że warto walczyć o świętość. Ponieważ o świętość trzeba walczyć z samym sobą!

Co ojciec Stanisław Papczyński ma nam dzisiaj dopowiedzenia? Odpowiedź – mówi ksiądz kardynał – znajduje się w imieniu świętego – o. Stanisław od Jezusa i Maryi, które doskonale definiuje jego duchową sylwetkę. «Od Jezusa» oznacza cały Jezusowy lub cały dla Jezusa. Chrześcijaństwo nie jest doktryną ani kodeksem prawnym, ale żywą osobą Jezusa, a Papczyński był zakochany w Jezusie. Jego życie pokazuje, jak wybierać Chrystusa, i otwierać się na Jego miłosierną miłość. Cokolwiek robimy, gdziekolwiek jesteśmy, czegokolwiek doświadczamy powinniśmy wzywać Jezusa jak święty Stanisław od Jezusa… Niech Jezus będzie naszą jedyną radością, naszym ukojeniem, naszym wszystkim! Kim jest dla mnie Jezus? Czy w moim życiu Jezus ma ostatnie słowo? – pytał się wiernych kardynał Ryłko. Ojciec Stanisław był cały Jezusa i cały Maryi, cały dla Maryi jako wspaniały obraz polskiej duszy, od wieków poświęconej Matce Bożej!

Świętość o. Stanisława osadzona jest w trudnej rzeczywistości XVII wieku, tłumaczył kardynał, przesiąkniętej nędzą moralną i materialną, zdominowanej egoizmem i niesprawiedliwością. Podobnie jak wtedy nasza ojczyzna oczekuje społecznego zaangażowania, konkretnych aktów miłości miłosiernej. Papczyński uczy, że prawdziwa wolność to przestrzeganie bardziej praw boskich niż ludzkich. Czy o tym pamiętamy?

Choć o. Stanisław od Jezusa i Maryi żył dawno temu, pozostaje nam bliski w swoich duchowych synach, wiernie służących Kościołowi. Dziękujemy za ich świadectwo, wierność i służbę. Święty Stanisławie módl się za nami, za twoimi synami, za Kościół, za Polskę!”