Obchody jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski

p1

W tym roku Miłosierdzia obchodzimy również jubileusz 1050-lecia chrztu Polski, który pokazuje nam wszystkim, ile z tego wielkiego, historycznego dziedzictwa przetrwało do naszych czasów. To dotyczy całego ludu polskiego, ale i również ciebie i mnie osobiście. Każdy z nas od chwili swojego Chrztu jest kapłanem, prorokiem i królem. Co to znaczy?
I – Kapłan to ten, który składa ofiary. Naszą ofiarą jest nasze życie. Wszystkie uczynki i modlitwy, życie codzienne według właściwego stanu, praca i wypoczynek, także trudności i cierpienia, jeśli są cierpliwie znoszone, stają się duchowymi ofiarami.
Św. Joanna ofiarowała całą siebie Bogu, wypełniając na co dzień dobre uczynki i modliła się.

sj

 

II – Prorok to ten, który jest świadkiem Boga. To ten, który mówi to, czego Bóg oczekuje od ludzi. Dar proroctwa – dar odczytywania Bożej woli wobec człowieka – dotyczy każdego z nas. To dar, który zobowiązuje.
Św. Joanna calem życiem i postawą dawała świadectwo o Miłosiernym Bogu.

III – Król to ten, który ma władzę. I my ją posiadamy. Przede wszystkim władzę panowania nad sobą. Czy potrafisz być królem na wzór Chrystusa? On – mający wszelką władzę w niebie i na ziemi – nie przyszedł, aby Mu służono, ale żeby służyć. Powierzono nam władzę. A z nią obowiązek troski i służby.
Św. Joanna, choć była Księżną w Berry, umiała służyć Bogu i ludziom pokornie i bezinteresownie, z miłości do Chrystusa.

Scroll to Top