Pielgrzymka do źródeł…

1 kwietnia spotkałyśmy na rekreacji nowicjuszy marianów ze Stanów Zjednoczonych. Towarzyszyli im mistrz nowicjatu i brat Andrzej Mączyński, marianin od dawna bardzo znany siostrom anuncjatkom, który służył za tłumacza. Nowicjusze mówili po angielsku, a brat Andrzej tłumaczył na polski. Ta pielgrzymka do źródeł historii i duchowości Zgromadzenia była inicjatywą br. Andrzeja, który mieszka w Stanach Zjednoczonych od wielu lat. Zgromadzenie Księży Marianów jest pierwszym męskim zgromadzeniem w Polsce. Brat Andrzej zorganizował pielgrzymkę do Polski na 15 dni, w trakcie której przewidziane było spotkanie z nami, bo Reguła Zakonu NMP jest częścią dziedzictwa historycznego marianów. Ostatnio więź z marianami stała się jeszcze bardziej ścisła. Na kapitule generalnej w marcu tego roku, św. Joanna Francuska wpisana została na listę świętych patronów Zgromadzenia Księży Marianów. Faktem było, że bariera językowa przeszkadzała nam w rozmowach indywidualnych, jednak każdy z nowicjuszy mógł opowiedzieć o swoim powołaniu. Uderzające było to, że byli wszyscy bardzo przywiązani do Maryi. Trzech było dość młodych – między 23 a 26 rokiem życia, natomiast czwarty, starszy miał bardzo oryginalną drogę powołania: po paru latach zajmowania się własną dużą firmą architektoniczną, wstąpił do Zgromadzenia, w którym był już od kilku lat jego syn.

Potem siostra Ludwika Maria mówiła o swoim powołaniu, tłumaczyła na polski siostra Maria od Jezusa, a natychmiast na angielski tłumaczył br. Andrzej. Od pomysłu na budowanie wieży Babel, to wszystko nie jest takie łatwe…

Po obdarowaniu się wzajemnie prezentami i zrobieniu zdjęć, pielgrzymi marianie pojechali zadowoleni z tego spotkania, z pewnością zainspirowało ich to do poznania więcej faktów z życia św. Joanny!

 

201

201b

Scroll to Top