Polska: Rekolekcje w Grąblinie

Od 15 do 21 stycznia 2017 roku siedmiu braci i dziewięć sióstr Wspólnoty Jerozolimskiej w Warszawie odprawiało rekolekcje w naszym klasztorze w Grąblinie.

Odkryliśmy, że piękne fakty nas łączą!

Zakon NMP i Wspólnoty Jerozolimskie narodziły się we Francji! Zakon NMP został założony ponad pięć wieków temu w Bourges, natomiast pierwsza Wspólnota Jerozolimska w 1975 roku w Paryżu z inicjatywy ojca Pierre-Marie Delfieux oraz kardynała François Marty, w sercu ruchu odnowy.

Pierwsze wspólnoty w Polsce powstały w 2010 roku: nowa Wspólnota Jerozolimska w Warszawie – w sercu miasta, a nowy klasztor sióstr Anuncjatek w środku lasu grąblińskiego, dokąd pielgrzymuje corocznie wiele ludzi.

Poprzez wspólną modlitwę i wzajemną miłość, bracia i siostry Wspólnoty Jerozolimskiej za przykładem pierwszych wspólnot chrześcijańskich w Jerozolimie, jak również zgodnie z modlitwą Jezusa w Ewangelii pragną – pozostając w świecie, strzegąc się jednak jego ducha, świadczyć o Bogu, który jest jedynym źródłem zbawienia i jedyną nadzieją całego życia.

Te dwa filary: modlitwa i miłość braterska, czy nie były również dla św. Joanny de Valois drogocenne?„Według wzoru do naśladowania danego przez Dziewicę, siostry, by się podobać Chrystusowi, powinny nade wszystko wyuczyć się praktyki i teorii chwalenia Boga i modlenia się.” (z Reguły NMP) „Zawsze miałam duchowe rozeznanie – mówiła – że zakon ten ma być oparty bardziej na miłości duchowej niż na umartwieniach ciała”. (Statuta Mariae)

Codziennie w kościele Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych wspólnie odmawialiśmy modlitwę w ciągu dnia. Byliśmy zgromadzeni, mnisi i mniszki, zgodnie z własnym charyzmatem i powołaniem, „w sercu Boga”. Stworzyliśmy jakby jedną wspólnotę. W ostatni dzień rekolekcji byliśmy razem na Mszy św., łącząc nasze pieśni i modlitwy. Oni pięknie śpiewali na cztery głosy!

Rekreacja po południu skończyła się bardzo radośnie. Jedna z nas szczególnie bardzo cieszyła się z tego spotkania: mogła rozmawiać znowu z Matką Joanną, z Księdzem Benedyktem, z Siostrą Anną-Silouane, których poznała w Paryżu w Ecole de vie (Szkole życia Wspólnoty Jerozolimskiej – grupa dla młodzieży szukającej swojego powołania) 17 lat temu!

Powierzamy wszystkich opiece Matki Bożej, której w szczególny sposób jest poświęcona ich wspólnota.

„Musisz się do Niej zwracać codziennie. Jako Dziewica, Oblubienica i Matka nauczy cię Ona tajemnicy oblubieńczości… Ona, Matka Pięknej Miłości, pomoże ci kochać. Ona, Światło modlitwy, pomoże ci się modlić…” (z Księgi życia)

Jak to bardzo dobrze współbrzmi z duchowością św. Joanny:

„Na pierwszym miejscu i przede wszystkim miejcie przed oczyma tylko tę Dziewicę, kierując swoje myśli i spojrzenia na Nią, jak Mędrcy na gwiazdę. Niech Dziewica będzie waszym wzorem, niech Ona będzie waszym autorytetem, niech Ona będzie waszą regułą i nie miejcie żadnej innej większej pasji, poza doskonałym podobaniem się Oblubieńcowi waszych dusz przez naśladowanie Dziewicy…” (z Prologu Reguły Zakonu NMP)