Siostra Maria-Gabriela złożyła śluby czasowe w klasztorze w Thiais we Francji

W dniu 10 grudnia 2014 roku, w obecności rodziny przybyłej z Wogezów oraz wielu przyjaciół, s. Maria-Gabriela złożyła profesję ślubów czasowych. Ceremonia odbyła się podczas Mszy św. celebrowanej w kaplicy klasztoru w Thiais we Francji przez J. E. Michela Santiera, biskupa Créteil.

Śluby czasowe stanowią ważny etap w formacji zakonnicy; na okres trzech lat s. Maria-Gabriel podjęła zobowiązanie do życia ślubami ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, wspierana przez wspólnotę zakonną, do której już od 2 i pół roku należy jako nowicjuszka.

Po złożeniu profesji s. Maria-Gabriela zawierzyła swoje zobowiązanie Najświętszej Maryi Pannie, zwracając się do Niej trzykrotnie w modlitwie o wielki dar wytrwania.

Po upływie trzech lat s. Maria-Gabriela ostatecznie powierzy swoje życie Panu, składając śluby wieczyste w Zakonie Najświętszej Marii Panny.

Śluby czasowe s. Marii-Gabrieli w Zakonie Anuncjatek

Scroll to Top