Siostry anuncjatki wezmą udział w sztafecie modlitewnej

W dniu 30 listopada 2014 roku klasztory kontemplacyjne w Polsce rozpoczęły sztafetę modlitwy.

Wprawdzie siostry klauzurowe zawsze wspierają modlitwą tych, którzy jej potrzebują, jednak teraz modlitwie tej nadają specjalne znaczenie i organizują ją tak, by nie było w niej przerwy. Każdy klasztor podejmuje modlitwę po kolei, według sporządzonej listy, dzień po dniu, przez cały czas, aż do 2 lutego 2016 roku. Dyżur taki, trwający każdorazowo jedną dobę, wypadnie w ciągu roku pięciokrotnie. Z tego też względu intencje modlitewne podzielone zostały na 5 grup:

I seria: dziękczynna, radosna – oparta o radosne tajemnice Różańca świętego, będzie uwielbieniem Boga i dziękczynieniem za dar powołania chrześcijańskiego i kontemplacyjnego oraz za możliwość służenia w ten sposób Bogu i ludziom;

II seria: bolesna – oparta o tajemnice bolesne, połączona będzie z pokutą, postem i wynagrodzeniem za grzechy oraz niewierności osób konsekrowanych, duchowieństwa i wszystkich ludzi; za zło dziejące się w świecie i wszelką nieprawość;

III seria: błagalna – bazująca na tajemnicach chwalebnych, będzie modlitwą w intencji powołań, zwłaszcza do życia konsekrowanego i kapłańskiego, ale także do życia w rodzinie i na wszelkich wyznaczonych przez Boga drogach. Będą też polecane Bogu w modlitwie wszystkie powierzane mniszkom i siostrom klauzurowym intencje;

IV seria: nawiązująca do tajemnic światła ukazujących życie Chrystusa na ziemi, będzie skierowaną do Boga prośbą o świętość życia – zarówno osób konsekrowanych i duchownych, jak też wszystkich dzieci Bożych na całym świecie, w Kościele Chrystusowym i poza nim.

V seria: dziękczynna – będzie modlitwą za Kościół, a zwłaszcza o owoce Roku Życia Konsekrowanego.

 

 

Siostry Anuncjatki z Grąblina
włączają się w tę modlitwę:

20 lutego 2015

17 maja 2015

11 sierpnia 2015

5 listopada 2015

30 stycznia 2016

Zapraszamy wiernych do kościoła grąblińskiego
na godzinę 17.00 na wspólną modlitwę:
odmawianie różańca będzie połączone z nieszporami.

Scroll to Top