Spotkanie Matek Przełożonych Zakonu Sióstr Anuncjatek w Grąblinie w dniach 9-15 września 2014

Coroczne spotkanie wszystkich Matek Przełożonych i Sióstr Odpowiedzialnych Zakonu po raz pierwszy odbyło się w Polsce, w naszym klasztorze w Grąblinie.

Oczywiście, to było dla nas wszystkich wielkim wydarzeniem i równocześnie niezapomnianym przeżyciem dla Matek i Sióstr, które nigdy nie były w Polsce. Dwie z nich nawet nie podróżowały wcześniej samolotem!

Grupa 10 sióstr przybyła do klasztoru wieczorem we wtorek 9 września, mając za sobą szczęśliwy lot z Paryża do Warszawy i dwu i półgodzinny przejazd samochodem ze stolicy do Grąblina.

Ok. godz. 18-tej przeżyłyśmy więc ogromną radość ze spotkania… Zmęczone podróżą siostry zdecydowały, że klasztor obejrzą następnego dnia.

We środę po południu – jeszcze jedno powitanie: w towarzystwie bardzo oddanego Zakonowi wiceprowincjała Księży Marianów – ks. Eugeniusza Zarzecznego MIC, przybył J.E. ks. bp Michel Santier z diecezji Créteil (Francja). Jego przyjazd był związany nie tylko ze spotkaniem Matek, ale również z wizytacją kanoniczną klasztoru przed październikową kapitułą w Thiais.

Rozkład zajęć kolejnych dni był dosyć obciążony, bo należało przedyskutować wiele ważnych spraw.

Był też czas na wspólne rekreacje. Podczas jednej z nich Matki poznały historię objawień Matki Bożej w Grąblinie, na innej zapoznały się z historią Polski, kolejna była poświęcona naszej Założycielce, św. Joannie de Valois.

W sobotę po południu Matki miały możliwość zwiedzenia licheńskiego sanktuarium. Przewodnikiem był sam kustosz – ks. Wiktor Gumienny MIC, tłumaczem – oczywiście ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC.

W niedzielę przed południem złożył nam wizytę ordynariusz naszej diecezji, J.E. ks. bp Wiesław Mering. Spotkał się on z ks. biskupem Michelem oraz wszystkimi siostrami: przyjezdnymi i miejscowymi.

Biskup ordynariusz zaprosił wszystkich na sumę do bazyliki. Gdy przybyłyśmy na miejsce, bazylika była wypełniona do ostatniego miejsca (z wyjątkiem ławek dla nas zarezerwowanych). Było ponad 5000 osób z okazji dorocznej pielgrzymki gospodyni wiejskich z całej Polski. Większość pań założyła stroje regionalne. To była niezapomniana ceremonia, gdzie Matki mogły zobaczyć żywą wiarę Polaków.

Pod koniec Mszy św. ks. bp Michel Santier wyraził swoją radość z powodu ponownej wizyty w Licheniu i tego, że mógł powiedzieć o nowej więzi, która złączyła diecezję Creteil i Polskę: rozpoczęciu w dniu 20 września procesu kanonizacyjnego bł. ks. Jerzego Popiełuszki, dzięki cudowi, który miał miejsce właśnie w jego diecezji dokładnie 2 lata temu. Słowa te zostały przyjęte burzą oklasków!

Pomimo zaniepokojenia strajkiem pilotów w dniu wyjazdu, w poniedziałek po obiedzie Matki mogły pojechać do Warszawy i bez problemu dotrzeć do Francji, zabierając ze sobą moc wspomnień i aparaty fotograficzne zapełnione zdjęciami, by móc podzielić się wrażeniami ze swoimi siostrami we Francji, Belgii i Kostaryce.

Dziękujemy Panu Bogu za to spotkanie i czas przeżywany w głębokiej komunii.