Uroczystość Wniebowzięcia NMP – 2017

uroc2uroc1

 

 

 

 

 

 

15 sierpnia o godz. 10. 25 wyruszyłyśmy – trzy z nas – w drogę do licheńskiej Bazyliki, aby zdążyć na uroczystą Mszę św. o 12.00, której przewodniczył Kard. Stanisław Dziwisz, arcybiskup senior archidiecezji krakowskiej.

O godz. 11.15 znalazłyśmy nasze miejsca zarezerwowane w pierwszej ławce. Wkrótce otoczył nas wielki tłum wiernych. Niektórzy nie mogli wejść do Bazyliki i pozostali na zewnątrz. Liczono ok.16 tysięcy uczestników ceremonii. To zrobiło na nas wielkie wyrażenie: wiara Polaków i ich kult Matki Bożej Królowej Polski są jeszcze bardzo żywe !

Mszę św. poprzedziła procesja po licheńskiej świątyni, w której niesiony był Cudowny Obraz Matki Bożej Licheńskiej. Następnie kard. Dziwisz poświęcił nową sukienkę, która została nałożona na wizerunek Pani Licheńskiej.

Po umieszczeniu Cudownego Obrazu nad tabernakulum rozpoczęła się Msza św.

W homilii kard. Dziwisz skupił się na osobie Maryi, podkreślając, iż Wniebowzięcie było ukoronowaniem Jej ziemskiej drogi i służby, która w sposób szczególny rozpoczęła się podczas Zwiastowania, kiedy Maryja powiedziała : Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa: „W tym momencie w Jej przeczystym łonie zamieszkał Syn Boży, a Ona na Jego służbę oddała całą swoją egzystencję, oddała Mu Swoje serce. Wniebowzięcie kończyło ziemski etap Jej służby, a jednocześnie było początkiem Jej nowego posłannictwa jako Królowej Nieba i Ziemi oraz Matki Kościoła. Odtąd towarzyszy nam nieustannie na naszych drogach prowadzących do wieczności; odtąd, jak dobra matka, jest obecna w naszych troskach, smutkach, radościach i nadziejach”.

Ks. Kardynał mówił, że Maryja rzadko wypowiadała się na kartach Ewangelii, jednak Jej postawa, miłość i służba, mówiły znacznie więcej, aniżeli słowa. Wyjątek stanowi hymn „Magnificat”, w którym wylała całe swoje serce: „W naszym dzisiejszym zbiorowym Magnificat dziękujemy Maryi za to, że została Królową naszego Narodu i że nasza Polska Ziemia została pokryta siecią Jej sanktuariów, do których zdąża wierny lud, powierzając Najlepszej Matce swoje bóle, utrapienia, pragnienia i nadzieje. Tu, w Licheniu, dziękujemy Jej, że wybrała sobie tę piękną krainę, by spotkać się ze swymi dziećmi, by wsłuchiwać się uważnie w ich prośby, by umacniać ich swoją macierzyńską miłością” – mówił kardynał.

Na zakończenie liturgii zostały poświęcone kwiaty i zioła przyniesione do świątyni przez wiernych, gdyż święto Matki Bożej Wniebowziętej to inaczej uroczystość Matki Bożej Zielnej.

Po Mszy św. zostałysmy zaproszone do klasztoru Księży Marianów na obiad. W refektarzu spotkałyśmy Kard. Stanisława Dziwisza, Ks. Biskupa Wiesława Meringa, Ks. Generała Andreja Pakułę i Ks. Prowincjała Zgromadzenia Księży Marianów Tomasza Nowaczka, wielu Księży i Braci Marianów. Przy stole rozmawiałyśmy szczególnie z Matką Generalną i z Siostrami Zgromadzenia Wspólnej Pracy ze Włocławka. Atmosfera była bardzo braterska i radosna.

Wrociłyśmy do klasztoru grąblińskiego szczęśliwie mimo dużego korka w Licheniu. Potrzebna była nam godzina na powrót do domu !

O godz. 17.45 odprawiałyśmy procesję z kaplicy do figury Matki Bożej Dziesięciu Upodobań, dziękując Bogu za ten piękny dzień z Maryją i powierzając Jej opiece wszystkich pielgrzymów.

uroc4