Geneza „Reguły Dziesięciu Cnót NMP”

Reguła dziesięciu cnót ewangelicznych N.M.P., albo Dziesięciu upodobań NMP (Regula Decem Beneplacitorum Beatissimae Virginis Mariae), należy do nielicznych ustaw zakonnych zatwierdzonych wbrew dekretowi wydanemu na Soborze Laterańskim IV w 1215 roku, który zabraniał aprobaty nowo powstających zakonów na regule innej niż dotąd już zatwierdzonej. Ułożył ją franciszkanin, o. Gilbert Nicolas, znany bardziej jako Gabriel Maria, …

Geneza „Reguły Dziesięciu Cnót NMP” Read More »