NASZA DUCHOWOŚĆ

Warto zaufać Bogu!

  W roku 500 lecia zatwierdzenia Reguły naszego zakonu, 4 lutego 2017 roku o godz. 17 z radością uczestniczyłyśmy za wstawiennictwem Św. Joanny Francuskiej, we Mszy Świętej , której przewodniczył Ojciec Eugeniusz Zarzeczny wiceprowincjał zgromadzenia księży Marianów wraz z kapłanami z licheńskiego sanktuarium. Jedna z członkiń naszego Bractwa notowała homilię Ojca Eugeniusza, która spotkała się […]

Warto zaufać Bogu! Read More »

Radość Bożego Narodzenia!

Wypowiedź siostry Marii od Jezusa, która wróciwszy do Polski po sześcioletniej formacji we Francji spędza swoje pierwsze święta Bożego Narodzenia w grąblińskim klasztorze. „Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i [go] przestrzegają»”. (Łk 11,27) Zgłębiając życie Jezusa i Maryi podane nam

Radość Bożego Narodzenia! Read More »

Maryja jest osobą, która przemawia do młodego człowieka.

Pokazuje jak żyć, jak podobać się Bogu. Niepokalana Dziewica zawsze prowadzi do swego Syna, ponieważ, każde spotkanie z Nią kończy się spotkaniem z Nim. Zakon sióstr Anuncjatek zaprasza do pogłębiania relacji z Maryją, to ona jest wzorem do naśladowania. Matka Jezusa jest dobrym znakiem dla młodego człowieka, to Ona wskazuje nam Zbawiciela, do którego powinniśmy

Maryja jest osobą, która przemawia do młodego człowieka. Read More »

Joanna i Eucharystia

Najświętsza Maryja Panna prowadzi Joannę na Eucharystię Joanna darzyła Eucharystię wielką miłością. Kronika Anuncjatek podaje, że posiadała szczególne nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu. Żarliwość eucharystyczna Joanny nie została nie zauważona. Pomimo wielkiego starania z jej strony, aby ukryć gorącą miłość do Jezusa Eucharystycznego, jej pobożne nabożeństwo jaśnieje pośród otoczenia. W jaki sposób osiągnęła tak wielką miłość do

Joanna i Eucharystia Read More »

Scroll to Top