NASZA DUCHOWOŚĆ

Posłuszeństwo,

 by podporządkować się Bogu. Maryja powiedziała:  „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego Słowa” (Łk. 1.38)    „Gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swojego miasta Nazaret” (Łk 2,39) Maryja, napełniona Duchem Świętym, w posłuszeństwie Słowu Boga, dla życia świata, poczęła Jezusa. W duchu posłuszeństwa, Maryja głęboko wsłuchiwała się …

Posłuszeństwo, Czytaj więcej

Pobożność,

 by wysławiać Boga „Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy” (Łk 1, 46-47) 1. Maryja wzorem modlitwy. W dwóch miejscach w swojej Ewangelii św. Łukasz przedstawia Maryję jako tę,  która zachowywała i rozważała w sercu usłyszane słowa i wydarzenia. Maryja uczy nas, że modlitwa polega najpierw na …

Pobożność, Czytaj więcej

Wiara, czwarty etap Drogi Maryjnej

4. Wiara, by żyć w ufności „ Błogosławiona, która uwierzyła , że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana” (Łk 1,45) „ Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i go przestrzegają” (Łk 11,28) Te dwa błogosławieństwa, jedno, wypowiedziane przez Elżbietę, drugie, przez samego Jezusa, świadczą o wielkości Maryi jako pierwszej z wierzących. Od …

Wiara, czwarty etap Drogi Maryjnej Czytaj więcej

Pokora, trzeci etap Drogi Maryjnej

3. POKORA, by służyć „Raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy  swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,  Święte jest Jego imię” (Łk 1,47-49) Maryja raduje się w Bogu, gdyż spojrzał On z miłością na jej uniżenia. Doskonale czysta i wolna …

Pokora, trzeci etap Drogi Maryjnej Czytaj więcej

Scroll to Top