Pierwszy krok

W naszym klasztorze (w części dla gości) można przeżyć czas indywidualnej modlitwy i refleksji, aby poznać nasze życie.

Serdecznie zapraszamy osoby szukające swojego powołania i chcące poznać naszą duchowość:

“Naśladować Maryję w Jej cnotach Ewangelicznych,

aby podobać się Chrystusowi.”

Można pisać na adres: nowicjat.grablin@gmail.com