Cnoty Maryi

CNOTY MARYI

Twoje cnoty Maryjo lśnią gwiazdami na niebie

Blaskiem swym rozjaśniają ciemności ziemskich dróg

Prowadzą nas do Syna w Twoje Fiat przybrane

Ucząc że w naszym życiu Skarbem jest tylko Bóg

 

O Dziewico Najczystsza wskaż nam ścieżkę do Źródła

W którym serce skruszone może obmyć się z win

Potem uczyń je Mamo przeźroczystym jak kryształ

By na chwałę Jezusa mogło znów blaskiem lśnić

 

Panno Najroztropniejsza naucz złu nie ulegać

Mocą Bożego Ducha Prawdy w sercu swym strzec

Widzieć to co jest dobre i za dobrem podążać

Aby dotrzeć do portu gdzie Królem Jezus jest

 

Służebnico Pokorna pomóż położyć duszę

U stóp Krzyża i służyć tak jak służyłaś Ty

Ucz Jezusa przyjmować w Betlejemskim ubóstwie

I w ciszy Nazaretu czuwając przy Nim być

 

Twoja WIERNOŚĆ Maryjo drogowskazem niech będzie

Ucz Jezusa miłować i przy Nim wiernie trwać

Niech ułudy tej ziemi  naszych serc nie uwodzą

Pomóż świat ten budować na Skale Jego Praw

 

NAJPOBOŻNIEJSZA z ludzi zatopiona w Jezusie

Adorująca w ciszy cenny Dar Jego Słów

On spośród wszystkich ludzi na Matkę wybrał Ciebie

Pokaż nam jak być można matką i siostrą Mu

 

POSŁUSZEŃSTWO to droga którą podążał Jezus

Przez trudy i cierpienia uczył się jak nią iść

Ucz nas tego Maryjo że cierpienie jest mistrzem

Który wskazuje zawsze na Odkupienia Krzyż

 

Twoje Skarby Maryjo były tylko u Boga

W biednej stajni tuliłaś do serca Miłość Swą

Wiedziałaś że ubóstwo to Odkupienia droga

O Matko NAJUBOŻSZA Ty nam Przykładem bądź

 

W CIERPLIWOŚCI posiadłaś swoją duszę wśród burz

Wspomóż nas zagubionych w chaosie ziemskich spraw

Aby Pokój Wieczności nasze dusze też niósł

I aby w naszych sercach zajaśniał ciszy blask

 

O MATKO MIŁOSIERDZIA Twe Serce czułe tak

Dzieci Swoich wciąż szukasz wśród zagubienia dróg

Chcesz doprowadzić wszystkie do Nieba jasnych bram

Gdzie z Miłością nas czeka Dobry Ojciec i Bóg

 

NAJBOLEŚNIEJSZA z matek oddałaś Dziecko Swe

Tam zła włócznia przebiła Serce Jego i Twe

Ty pod Krzyżem wydałaś Jego Kościół na świat

Aby Chrystusa Ciało mogło rozwijać się

 

Jesteś Matką Najlepszą prosimy pomóż nam

Twe cnoty naśladować w Twoim Sercu się skryć

Ucz przyjmować Jezusa pod Krzyżem z Tobą stać

I pełniąc Ojca Wolę w Twym MAGNIFICAT trwać

                                              /Grąblin, 7 październik, 2023/
Scroll to Top