Msze święte i nabożeństwa w kaplicy sióstr Anuncjatek w Grąblinie

Jutrznia o godz. 7:00 (w niedzielę o godz. 7:15)

Msza św. o godz. 7:30
(w niedzielę i święta o godz. 8.00)

Modlitwa w ciągu dnia o godz. 12:15

Godzina czytań o godz. 14:00 (w sobotę o godz 13:45)                                          – w języku francuskim!

Nieszpory codziennie o godz. 18:00