Msze święte i nabożeństwa w klasztorze sióstr anuncjatek w Grąblinie

Jutrznia o godz. 7:00 (w niedziele o godz. 7:15)

Msza św. o godz. 7:30
(w niedziele i święta o godz. 8.00)

Modlitwa w ciągu dnia o godz. 12:15
Godzina czytań o godz. 14:00 (po francusku)
Nieszpory o godz. 17:30
(w soboty i w niedziele o godz. 18:00)