Przebaczenie jak Zmartwychwstanie!

Przebaczenie uwalnia i otwiera nas na przyszłość jak „prawdziwe Zmartwychwstanie”!

Figurka Zmartwychwstałego Jezusa w naszym kościele w Grąblinie

Życie św. Joanny de Valois może nam pomóc w osobistym doświadczeniu przebaczenia. Badajmy serce i pytajmy siebie, jaka jest moja gotowość do otwarcia się na przebaczenie, zwłaszcza na to, które kosztuje mnie najwięcej.

Ze św. Joanną przejdziemy do poszczególnych etapów przebaczenia…

Pod każdym obrazkiem kryje się wyjaśnienie (należy kliknąć na obrazek).

I – Pierwszy etap: Postanowić się nie mścić …

 

 

 

 

II- Uznać swoje zranienie.

 

 

 

 

 

III- Podzielić się swoim cierpieniem z Chrystusem i liczyć na Jego Moc przebaczenia.

 

IV– Zjednoczenie z Nim i przemiana naszego serca.

 

 

 

 

V – Pojednanie w Chrystusie.

 

 

 

 

                                VI- Otworzyć się na przyszłość…

 

 

 

 

 

 VII- Przebaczenie na życie wieczne

 

 

 

 

 

Podsumowanie

Na zakończenie przeczytajmy fragment Reguły Zakonu (rozdział IX), w którym św. Joanna kładła nacisk na konieczność przebaczenia i pojednania w naszych wspólnotach:

 „Matka zaś Służebnica niech nie zazna spokoju, niech jej oczy nie zamkną się na spoczynek, aż uprzednio nie pojedna sióstr kłócących się między sobą, albo nie wygasi nieporozumień…”

Te Słowa dotyczą nas wszystkich. W każdej sytuacji powinniśmy stać się Świadkami miłosierdzia Bożego, przebaczając i szerząc Pokój wokół siebie! To wymaga od nas osobistego zaangażowania się, wkładu pracy nad sobą i przede wszystkim ciągłego oddawania sprawy w Boże ręce. Bo tylko Pan Bóg jest rzeczywistym sprawcą przebaczenia. Czasem wystarczy dobra wola, decyzja podjęcia trudu, aby On przyszedł ze swoją łaską!

W tym Okresie Wielkanocnym otwórzmy szeroko nasze serca na łaskę przebaczenia, zdając sobie sprawę z tego, że to bardzo podoba się Bogu!

Scroll to Top