Pobożność,

 by wysławiać Boga

„Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy” (Łk 1, 46-47)

1. Maryja wzorem modlitwy.

W dwóch miejscach w swojej Ewangelii św. Łukasz przedstawia Maryję jako tę,  która zachowywała i rozważała w sercu usłyszane słowa i wydarzenia. Maryja uczy nas, że modlitwa polega najpierw na słuchaniu Boga, zachwyceniu się Jego Słowem, Jego dziełem miłości. Modli się Ona bardziej swoimi uszami niż ustami, ale przede wszystkim swoim sercem, tym miejscem gdzie są obecne, nie tylko uczucia, ale też pamięć, duchowa mądrość, refleksja. Maryja jest orantka serca.

2.  Maryja wzorem uwielbienia Boga.

Modlitwa Maryi jest przede wszystkim przyjmowaniem. Nie koncentruje się na sobie samej, ale na Bogu. Jest uwielbieniem i dziękczynieniem, składanym Bogu Ojcu za Jego dzieła miłości.

Najpiękniejszym tego przykładem jest oczywiście Magnificat. Maryja śpiewa tę pieśń uwielbienia na koniec wyczerpującego  dnia podróży przez górzyste tereny Judei, dokąd z pośpiechem podążała, by spotkać swoją kuzynkę Elżbietę.

To nie w kaplicy, czy przytulnym oratorium Maryja wysławia Boga, swego Zbawcę, ale o wieczornej porze, zmęczona podróżą. To uwielbienie jest odpowiedzią na pozdrowienie Elżbiety: : Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” (Łk 1,45). Znamienne, że każde słowo Magnificat zawiera wątek biblijny. Maryja musiała spędzać dużo czasu na medytacji Pism, by słowa mogły tak spontanicznie popłynąć z Jej ust.

3. Maryja wzorem wstawiennictwa.

Maryja uczy nas słuchania i uwielbiania Boga. Uczy jak przedstawiać Mu z pokora nasze prośby. Tu możemy odwołać się do opowiadania o godach w Kanie, które św. Jan przytacza w ewangelii. Zadziwiające, w jaki sposób Maryja zwraca się do Jezusa. To nie jest prośba, ale spostrzeżenie. Kiedy zaczyna brakować wina Matka Jezusa  po prostu mówi „ nie mają już wina” (J 2,3).

Maryja uczy nas prawdziwego sensu modlitwy wstawienniczej, uczy wyczucia. Nie dyktuje Synowi, co ma robić, bo Bóg wie zawsze lepiej, co w danej sytuacji należy uczynić. Modlitwa wstawiennicza polega na prostym i ufnym przedstawieniu Panu naszej sytuacji, zmartwień czy trudności , z pozostawieniem Jemu całej inicjatywy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top