Polska, Grąblin: wspomnienie św. Joanny Francuskiej

Uczestnictwem w uroczystej Mszy św. wieczornej, siostry z Zakonu Najświętszej Maryi Panny wspominały w dniu 4 lutego swoją założycielkę, św. Joannę Francuską. Eucharystii o godz. 18.00 przewodniczył ks. Henryk Kulik MIC, proboszcz parafii pw. św. Doroty w Licheniu Starym. W koncelebrze uczestniczyli także księża z licheńskiego domu zakonnego.

Homilię do zgromadzonych w grąblińskim kościele wiernych wygłosił ks. Janusz Bialucha MIC, który mówił o świętości życia, jakie wiodła św. Joanna Francuska.

„Dar świętości to dar życia, który Chrystus daje każdemu z nas. To nie obrazy i figurki, ozdabiające nasze świątynie, czynią nas świętymi, ale to życie konkretnego człowieka, który chce pójść za Chrystusem” – mówił kaznodzieja. – „Dlatego dziękując za osobę św. Joanny Francuskiej postawmy sobie dzisiaj pytanie czy ona może nas dziś czegoś nauczyć? Czy mogę coś z jej życia zaczerpnąć? Czy mogę na czymś się wzorować, aby krok po kroku zmierzać do królestwa chwały Bożej” – pytał kapłan.

Odpowiedź jest oczywista:
W świetle 8. błogosławieństw (czytania Mszy św.) i życia św. Joanny mamy naprawdę na czym się wzorować, aby krok po kroku dążyć w naszym życiu do świętości!

Cieszcie się i radujcie… Święta Joanna, pomimo przeciwności i cierpień, była napełniona radością z przynależności do Chrystusa. Panie, spraw abyśmy w Roku Życia Konsekrowanego świadczyli o tej radości.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój… Naśladując Maryję, święta Joanna stała się niewiastą pełną pokoju. Panie, spraw abyśmy za jej przykładem, żyli pokojem i go rozpowszechniali.

Błogosławieni ubodzy… Podczas trudności i choroby, święta Joanna łączyła się z Jezusem ukrzyżowanym, czerpiąc jedynie z Niego siłę i ukojenie. Panie, spraw abyśmy doświadczyli Bożej pociechy i umocnienia.

Błogosławieni cisi… Święta Joanna była tak pełna współczucia wobec biednych, że własnymi rękami ich pielęgnowała. Panie, spraw abyśmy chętnie przychodzili z pomocą cierpiącym i chorym.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości… Święta Joanna rządziła swoim ludem mądrze i sprawiedliwie. Panie, spraw abyśmy miłowali pokój i sprawiedliwość oraz nieustannie je budowali.

Błogosławieni miłosierni… W ciągu całego życia, świętej Joannie towarzyszyło cierpienie. Mimo to, zawsze okazywała swojemu otoczeniu miłość i miłosierdzie. Panie, spraw abyśmy znosili cierpliwie trudne sytuacje i odpowiadali miłością i przebaczeniem.

W dalszej części homilii ks. Bialucha zwrócił uwagę na to, iż człowiek XXI wieku nie rozumie błogosławieństwa danego mu przez Boga. Chce gromadzić coraz więcej dóbr materialnych zapominając, że prawdziwe szczęście może osiągnąć wyłącznie przez błogosławieństwo dane od Pana. Zdaniem homilety przez takie zachowanie ucieka skarb świętości. W dalszej części homilii w świetle 8 błogosławieństw, zachęcał do bliższych relacji z Bogiem i drugim człowiekiem.

Tegoroczne świętowanie w kościele pw. Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych w Grąblinie miało szczególny wymiar ze względu na trwający w Kościele Rok Życia Konsekrowanego. Z tej racji wraz z sześcioma siostrami anuncjatkami, które przebywają w grąblińskim klasztorze na stałe, modliła się także Matka Służebnica, czyli przełożona całego Zakonu Sióstr Najświętszej Maryi Panny.

Matka Maria od Chrystusa na uroczystości do Grąblina przybyła z głównego klasztoru mniszek, który znajduje się w podparyskiej miejscowości Thiais (Francja). W słowie pod koniec Mszy św., s. Maria podziękowała księżom marianom za troskę i opiekę, jaką sprawują nad siostrami. Parafianom z kolei wyraziła wdzięczność za przybycie i wspólną modlitwę, a także za życzliwe przyjęcie sióstr w licheńskim Sanktuarium. Uroczystości odpustowe uświetnił chór parafialny Virtus Dei.

Po zakończonej Eucharystii wierni mogli oddać cześć św. Joannie de Valois poprzez ucałowanie jej relikwii, znajdujących się w ńskej świątyni. Następnie siostry zaprosiły wszystkich uczestników modlitwy na ciepłą herbatę oraz własnoręcznie przygotowane wypieki.

Galeria