Polska: Rekolekcje mariańskich kleryków w Grąblinie

Od 29 kwietnia do 3 maja 2016 roku jedenastu kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Księży Marianów w Lublinie, z ks. rektorem Tomaszem Nowaczkiem MIC, odprawiało rekolekcje w naszym klasztorze w Grąblinie. Czas poświęcony był nauce, modlitwie i adoracji, gdzie przed Najświętszym Sakramentem każdy spotykał się z Tym, przez którego został powołany.

Od początku ich pobytu panowała bardzo dobra braterska atmosfera, która osiągnęła swój szczyt podczas wspólnej rekreacji. Wybuchy radosnego śmiechu nie przeszkodziły jednak w poważnych rozważaniach o naszych wspólnych źródłach duchowych, jak i o naszych specyficznych charyzmatach, które się uzupełniają. Bracia liczą na nasze monastyczne wparcie modlitewne, a my cieszymy się ich służbą apostolską w Kościele.

********** ********** **********
„Zastanów się zatem, czy masz ze wszystkimi jedno serce i jednego ducha” św. Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński.

„Niech Siostry mają jedno serce i jedną duszę, a wtedy Duch Święty zamieszka w Siostrach.” św. Joanna de Valois

********** ********** **********
 

Przy głównym ołtarzu kościoła, pod płaskorzeźbą Maryi otoczonej Cnotami Ewangelicznymi, gromadziliśmy się przed Matką, która jest naszym Wzorem. Podczas homilii w uroczystość Maryi Królowej Polski, ks. Tomasz zachęcał nas, abyśmy wpatrywali się w Niepokalaną. To właśnie Ona uczy nas doskonałego czuwania i kochania Chrystusa, który jest celem naszego życia.

********** ********** **********
„Od Maryi, jak od zwierciadła, odbija się wdzięk czystości i piękno cnoty.” św. Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński.

„Na pierwszym miejscu i przede wszystkim miejcie ciągle przed oczyma tylko tę Dziewicę, kierując swoje myśli i spojrzenia na Nią, jak Mędrcy na gwiazdę” z prologu Reguły dziesięciu cnót ewangelicznych NMP

********** ********** **********
 

Przeżywaliśmy bardzo intensywny czas modlitwy w kościele. Razem odmawialiśmy jutrznię, modlitwę w ciągu dnia i nieszpory. Podczas tej modlitwy brewiarzowej stworzyliśmy jedną wspólnotę, dbając o harmonię wspólnego śpiewu.

Bracia marianie mimo niższych głosów potrafili przystosować się do różnych melodii naszej liturgii, co owocowało pięknym brzmieniem ku chwale Najwyższego. Wspólnie wyrażaliśmy swoją radość i wdzięczność Bogu za dar powołania.

Oczywiście punktem kulminacyjnym każdego dnia była Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu. Klerycy służyli przy ołtarzu z wielkim uszanowaniem i skupieniem. Jeden z nich grał pięknie na organach.

********** ********** **********
„Zejdź więc, zejdź jak najprędzej do swojego domu, by wprowadzić do niego Niebieskiego Gościa. Oby spodobała Mu się bardzo twoja gościna!” św. Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński.

„Szczęśliwa ta osoba, która sercem, ustami i uczynkiem mówić może: Jezus Miłością moją! Jezus moim Oblubieńcem! Jezus jest moim Bogiem i wszystkim!” z I rozdziału Reguły dziesięciu cnót ewangelicznych NMP

********** ********** **********
 

Dziękując Bogu za spotkanie z klerykami i kapłanami, obejmujemy ich naszą modlitwą, powierzając każdego opiece Matce Bożej Licheńskiej! Magnificat!

Galeria