Roztropność – drugi etap Drogi Maryjnej

 2. ROZTROPNOŚĆ, by rozeznawać.

„Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie” (Łk 1,29)

Maryja „zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” ( Łk 2,19.51)

Maryja z pokornym zmieszaniem słucha pozdrowienia Anioła Gabriela i dowiaduje się, że za sprawą Ducha Świętego, stanie się matką Jezusa. Bez wątpienia te słowa pozostały żywe w Jej sercu. Rozważając Ewangelię Dzieciństwa Jezusa, odkrywamy, jak bardzo Maryja pozostawała uważna na wszystkie wydarzenia  życia. Słowa i czyny Jezusa nie zawsze były przez Nią od razu zrozumiane. To dlatego zachowywała je i rozważała w swoim sercu, powoli odkrywając ich ukryty sens, przygotowując się do trwania pod krzyżem swojego Syna, gdzie otrzymała i przyjęła drugie „zwiastowanie” : „ Niewiasto oto syn Twój. Synu, oto Matka twoja” (J 19,26-27). Matka Jezusa stała się matką wszystkich Jego uczniów.

Autor Księgi Przysłów wzywa: rozwagi i przezorności strzeż, mój synu, niech ci one z oczu nie schodzą, a życiem twej duszy się staną, wdzięczną ozdobą dla twej szyi. Drogą swą pójdziesz bezpiecznie, bo twoja noga się nie potknie” (Prz 3,21-23)

Otwórz się na Ducha Mądrości i wiedzy, by rozeznać , co Bóg ci uczynił i czego od ciebie oczekuje. Czy twoje myśli są kierowane duchem prawdy i miłości, czy twoje słowa są pełne mądrości i uwagi na zdarzenia życia, czy twoje czyny wypływają z kontemplacji Jezusa? Czuwaj nad swoją wyobraźnią, gdyż ona może cię zgubić.

Pewna grecka  opowieść zachęca nas, byśmy posłużyli się trzema sitami, zanim opowiemy innym to, co od kogoś usłyszeliśmy:

Pewnego dnia ktoś przyszedł do Sokratesa i mówi:

-Słuchaj Sokratesie, muszę ci opowiedzieć, jak postępuje twój przyjaciel.

– Zaczekaj, przerwał Mędrzec – czy to chcesz powiedzieć, przesiałeś przez trzy sita?

– Trzy sita? Zdziwił się gość

– Pierwszym jest prawda. Czy sprawdziłeś, czy to chcesz mi opowiedzieć , jest prawdziwe?

– Nie, ktoś mi opowiedział.

– Ale z pewnością przepuściłeś to przez drugie sito, tzn. dobro . Czy to co chcesz opowiedzieć jest dobre?

Gość odpowiedział z wahaniem:  – Nie,  to nic dobrego, przeciwnie.

–  Hm, spróbujmy posłużyć się trzecim sitem i zobaczmy, czy to co chcesz opowiedzieć jest użyteczne, zaproponował Mędrzec.

– Użyteczne? Niezupełnie.

– Tak, rzekł Sokrates uśmiechając się – jeśli to nie jest ani prawdziwe, ani dobre, ani użyteczne, wolę o tym nie wiedzieć, a i tobie tez radzę zapomnieć.

Kolejny etap drogi pojawi się na stronie w przyszłym tygodniu…. 🙂

Scroll to Top