Święte Oblicze Chrystusa

3 maja 2021 br., w  uroczystość Maryi Królowej Polski, rozpoczęły się w naszym klasztorze warsztaty ikon. Jadwiga z Poznania, towarzyszyła siostrze Marii od Miłosierdzia i siostrze Małgorzacie w pisaniu ikony: Świętego Oblicza Chrystusa według obrazu Mandylion.

Anuncjatki

 

Mandylion lub wizerunek z  Edessy to, zgodnie z chrześcijańską tradycją, relikwia składająca się z prostokątnego kawałka tkaniny, na której cudownie odciśnięty został wizerunek twarzy Chrystusa. 

Przygoda z pisaniem ikon trwała tydzień. To był naprawdę czas intensywnej modlitwy, duchowej podróży, uprzywilejowanej przestrzeni na spotkanie z Jezusem.

Anuncjatki„Pisanie ikony” jest cenną drogą uwewnętrznienia, uzdrowienia… Słowo Boże jest źródłem inspiracji.

AnuncjatkiIkona nigdy nie jest dziełem artysty, który nie jest w stanie sam bez natchnienia Ducha Świętego pisać Oblicze Jezusa.

Dlatego ikona jest napisana tylko w modlitwie… w radykalnym zawierzeniu się Duchowi Świętemu.

AnuncjatkiIkona to droga nawrócenia do  Boga, który mieszka w nas i jest obecny  poprzez pisanie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top