Uroczystość Dziesięciu Cnót Najświętszej Maryi Panny

9 lipca 2021: dzień intensywnych burz! Przez cały dzień deszcz padał obficie i w kilku miejscach zalewał naszą kaplicę, miałyśmy jednak nadzieję, że Uroczystość Dziesięciu Cnót Najświętszej Maryi Panny będzie mogła odbyć się następnego dnia w naszej kaplicy!

10 lipca, przywitał nas piękny słoneczny dzień! Chwała Panu!

Przyszło wielu naszych znajomych. Mszę św. odprawiał Ks. Dariusz Hirsch, Marianin z Lichenia, który podczas homilii komentował piąty rozdział  z Ewangelii według św. Jana o  sadzawce  Betesda.

W Jerozolimie znajduje się sadzawka Owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w pięć krużganków. Wśród nich, leżało mnóstwo chorych (…), którzy czekali na poruszenie się wody.  Anioł bowiem zstępował w stosownym czasie i poruszał wodę. A kto pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia niezależnie od tego, na jaką cierpiał chorobę.”  (J 5, 2-4)

Ksiądz porówował ten fragment Ewangelii z fragmentem Zwiastowania: Maryja była zmieszana pozdrowieniem anioła (Łk 1,29). W swojej pokorze była jakby „poruszona” Słowem.

Następnie Ksiądz zachęcał nas do „zanurzenia się” w Maryi. Przez poświęcenie się Jej i naśladowanie w Jej Cnotach Ewangelicznych, możemy otrzymać od Pana wszelkie uzdrowienie: odzyskać zdrowie duszy, niezależnie od naszej słabości…

Nazwa Betesda wynika z połączenia słów beth – dom i hesda – łaska, miłosierdzie. Tak jak nasza Kaplica w Grąblinie też jest domem łaski i miłosierdzia. Na miejscu basenów do obmywań w okresie bizantyjskim w V wieku, został wybudowany kościół pod wezwaniem Matki Bożej – ponowne porównanie z naszą Kaplicą!

Na zakończenie Mszy św. zaprosiłyśmy naszych przyjaciół na poczęstunek, w tym roku pod namiotem, przy wejściu naszego klasztoru!

Ale czy namiot nie mówi również o Maryi Dziewicy?

Jak Obłok okrywający Namiot Spotkania (Wj 33,7-9) oznaczał, że wnętrze domu wypełnione było chwałą Bożą, tak moc Ducha Świętego zstępuje i okrywa Maryję swoim Cieniem (Łk 1,35) !

Magnificat!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top