Współcierpienie

By być blisko.

„Matka Jego powiedziała do sług „zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5)

„ Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto oto syn Twój” (J 19,26)

„ Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa.  Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów” (J 2,1-2).

W dniu święta i radości  zaczyna brakować wina. To bardzo upokarzające dla młodej pary. Maryja, uważna  na  to, co się dzieje, zauważa ten brak. Idzie więc do Jezusa, by Mu powiedzieć, że „ nie mają już wina” (J 2,3), zanosi do Syna potrzebę młodych . Jest to wspaniała modlitwa wstawiennicza za tych nowożeńców. Maryja nie dyktuje Jezusowi, co trzeba zrobić, ani ile litrów brakuje. Po prostu przedstawia ich potrzebę Jezusowi.

Oto prawdziwa modlitwa wstawiennicza:  z pełnym zaufaniem „braki” naszych znajomych i osób, które kochamy, zanieść Bogu, który wie, czego nam potrzeba i daje zawsze więcej niż to, o co ośmielamy się prosić.

Maryja stoi pod Krzyżem Jezusa – teraz to jest Jej miejsce. Matka jednoczy się z męką swojego Syna, cierpi wraz z Nim. Zdaje sobie sprawę, że przez cierpienie, spowodowane widokiem umierającego Syna, przyjęte z wiarą, uczestniczy w darze życia Jezusa dla zbawienia ludzkości.

Jego krew staje się „winem eucharystycznym” , które każdy może przyjąć z radością, płynącą z pewności, że jest miłowany i zbawiony.

„ Niewiasto, oto syn Twój” (J 19, 26)  Na godach w Kanie i na Krzyżu Jezus nazywa Matkę „niewiastą” Można by powiedzieć, że gody dopełniły się poprzez ostatnie słowa Jezusa, wypowiedziane tak, jak mężczyzna przemawia do swojej małżonki, nazywając ją niewiastą. Jezus przechodzi  z atmosfery rodzinnej do rzeczywistości głębszej i bardziej uniwersalnej.

Na słowo Jezusa Maryja staje się  duchową matką wszystkich uczniów, reprezentowanych przez Jana. Nowe pokrewieństwo, głębsze niż więzy krwi – między Maryją i wszystkimi uczniami, którymi również my jesteśmy. Jezus odstępuje nam swoją Matkę – to jest dla nas prawdziwy dar. Poprzez uczestnictwo w darze Odkupienia, Maryja staje się Matką Kościoła i przygarnia do serca całą ludzkość.

Jak Maryja, przyjmijmy słowa Jezusa: „ Oto Twój syn, Twoja córka, byśmy mogły objąć sercem wszystkich ludzi na świecie i stać się współpracownicami Boga w prowadzeniu wszystkich do zbawienia”

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top