Zapraszamy na weekend w klasztorze

Cykl spotkań rekolekcyjnych dla STUDENTEK w klasztorze Sióstr Anuncjatek w Grąblinie koło Lichenia Starego (Sanktuarium)

Ogólny temat: „Żyć Ewangelię dzisiaj
– czy to jeszcze możliwe?”

6-8 wrzesień 2013

Pierwsze spotkanie: „NIEMODNA CNOTA”,
będzie poświęcone czystości.

W programie:
– spotkanie ze Słowem Bożym
– Spojrzenie na Maryję
– Czystość dzisiaj – nasze problemy
– Konferencja i spotkanie z Kapłanem*
– Eucharystia; wspólna modlitwa z siostrami
– Dużo ciszy; czas na modlitwę osobistą i adorację
– Rekreacja z siostrami

Przyjazd : 6 września w godzinach popołudniowych..
Zakończenie : 8 września po obiedzie

Dla dziewcząt zainteresowanych życiem zakonnym – możliwość wcześniejszego przyjazdu lub przedłużenia pobytu.
Jeśli pragniecie skorzystać z tych rekolekcji, skontaktujcie się z nami przynajmniej 3 tygodnie przed rozpoczęciem spotkania.

Kontakt:
Klasztor Sióstr Anuncjatek
www.anuncjatki.pl
Grąblin 115
62 -563 Licheń Stary
anuncjatki@marianie.pl
Tel: (+48 63) 270 86 50

* ks. dr hab. Piotr Kieniewicz MIC,
Adiunkt w Katedrze Teologii Życia KUL
Wicedyrektor Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym w Licheniu
Rzecznik prasowy Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej