Siostry Anuncjatki

Zakon Najświętszej Maryi Panny

A jak jest u Anuncjatek?

Powołanie do życia w Zakonie Anuncjatek weryfikuje się poprzez następujące po sobie etapy:

1. Na początek musi być jakiś kontakt z nami. Trzeba po prostu napisać do nas (najlepiej na adres: nowicjat.grablin@gmail.com) lub też zadzwonić (tel. +48 63 27 08 650). A potem przyjechać, zobaczyć, usłyszeć, poznać i siostry i klasztor i okolice 😊. Jeśli będzie chęć pozostania w kontakcie z nami, to oczywiście można 😊

2. Potem, Aspirat, czyli „wejście do wspólnoty”. Jest to możliwość doświadczenia życia monastycznego w celu ułatwienia rozeznania. Pobyt w klasztorze, który pozwala na modlitwę i pracę z siostrami, aby naprawdę dzielić z nami codzienne życie. Taki staż obserwacyjny trwa min. 3 miesiące i jest przeznaczony dla kobiet, które już zapoznały się z klasztorem i nie ustają w swoich poszukiwaniach.

3. Następny etap to min. jeden rok Postulatu – tutaj już potrzeba poważnej i wolnej decyzji wstąpienia do Zakonu – dobrze jest wybrać jakąś ważną datę- i radośnie odpowiedzieć na zaproszenie Jezusa „Chodźcie, a zobaczycie” (J 1, 39). Na tym etapie na zewnątrz strój postulantki jest już określony, tzn. skromny szary z białym kołnierzykiem, a wewnątrz rozpoczyna się praca u podstaw, tzn. formacja osobowa, duchowa i zakonna. W praktyce to po prostu modlitwa, praca i rozmowy 😊.

Jest to czas przygotowania do podjęcia życia zakonnego.

Na tym etapie ważne jest odkrywanie poprzez Słowo Boże jak dotychczas sam Bóg mnie prowadził i ochraniał. Dobrze jest popatrzeć na swoje życie oczami Boga, może przepracować pewne relacje, inne naprawić, pojednać się ze swoją historią życia. Jest to czas poznawania samej siebie, bo to pierwszy krok do poznania Boga. Cisza i rytm zakonny pomagają mieć wgląd w siebie, ułatwiają kontakt ze sobą.

Ale też trzeba wiedzieć, że „po entuzjazmie pierwszego spotkania z Chrystusem musi oczywiście przyjść czas cierpliwego, codziennego trudu, dzięki któremu powołanie staje się historią przyjaźni z Panem.” Vita Consecrata

4. Następnie – 2 lata Nowicjat – Jeśli wspólnota nie wyrazi sprzeciwu, to następuje ważny dzień, a mianowicie Obłóczyny, tj. otrzymanie habitu zakonnego i przyjęcie do Nowicjatu. Jest to też moment nadania imienia zakonnego, na który wszystkie siostry czekają z niecierpliwością, by później móc tryumfalnie powiedzieć: „Tak właśnie myślałam”😉 I tak, po kilku pierwszych dniach nauki obsługi nowego stroju, rozpoczyna się kolejny etap formacji ze szczególnym naciskiem na duchowość i charyzmat zakonny. Nowicjat kończy się pierwszymi ślubami czasowymi, tj. na 3 lata, oczywiście za zgodą wspólnoty

5. Kolejny etap to profesja czasowa – tzw. Juniorat –  ciągle pozostajemy w formacji, dojrzewamy w miłości do Chrystusa by dokonać ostatecznego wyboru, potwierdzonego zgodą wspólnoty i Kościoła. Śluby czasowe składamy na trzy lata a następnie odnawiamy je co roku na kolejny rok min. 3 i max. 6 razy.

6. Profesja wieczysta jest ostatecznym potwierdzeniem oddania swego życia na wieczną służbę Bogu i Kościołowi, formacja jest ciągła, nieskończona, bo miłość nigdy się nie kończy…

Czas formacji zarówno początkowej jak i ciągłej jest wielką łaską, jaką Kościół nam daje!

Ważne jest, abyśmy obudziły w sobie pasję formacyjną i pielęgnowały coraz bardziej świadomie dar integrowania wszystkich aspektów naszego człowieczeństwa wokół wartości ewangelicznych.

Scroll to Top