Siostry Anuncjatki

Zakon Najświętszej Maryi Panny

O nas

Zakon Najświętszej Maryi Panny, potocznie przyjęta nazwa Zakon Sióstr Anuncjatek (z franc. 'Annonciade’, od 'annonciation’ – zwiastowanie), został złożony w 1502 r. przez św. Joannę Francuską przy wsparciu ojca Gabriela Marii, franciszkanina. Jest to Zakon kontemplacyjny na prawach papieskich, siostry zachowują klauzurę konstytucyjną. Intencją Założycieli było poświęcenie Zakonu ku czci Chrystusa, Maryi Dziewicy i dla zbawienia dusz.

Modlitwa

Podobnie jak życie Maryi, nasze życie jest poświęcone modlitwie. Eucharystia, rozważanie Słowa Bożego, Liturgia Godzin, reguluje rytm każdego dnia. W ciszy modlitwy kontemplujemy Boga i powierzamy mu cały świat.

Praca

Praca manualna i intelektualna jest stałą częścią naszego życia. Wierna posługa codziennej pracy pomaga nam łączyć się z wszystkimi ludźmi w duchu ubóstwa, aby „jeść z pracy swoich rąk” Ps 128,2. Odkrywanie Boga w naszych zwykłych codziennych zajęciach nadaje pełnię sensu naszej pracy. A jeśli owoce naszej pracy cieszą oko, czy też pysznie smakują, tym radośniej się jej podejmujemy.

Odpocznij u nas

Zapraszamy do odbycia indywidualnych rekolekcji lub dni skupienia w ciszy naszego klasztoru według monastycznej gościnności.

Zapraszamy również na wspólną modlitwę brewiarzową.

Scroll to Top