Siostry Anuncjatki

Zakon Najświętszej Maryi Panny

Założyciele

Św. Joanna de Valois

Życie św. Joanny

Francja, epoka średniowiecza dobiega końca. W architekturze dominuje strzelisty gotyk, w rzeźbiarstwie i malarstwie sztuka iluminacji, które zdają się osiągać formę doskonałą. Pojawiają się nowe prądy, humanizm związany z poważną troską o reformę.

W odnowę religijną angażują się zakony, zwłaszcza franciszkanów obserwantów, wspierane przez władzę królewską. Troska o reformę religijną wpisuje się w ruch, zwany „devotio moderna” (nowa pobożność), który zrodził się w północnych Niderlandach pod koniec XIV w. Jego zwolennicy, praktykujący cnoty chrześcijańskie i ewangeliczne, oddający się służbie bliźniemu, a przez swoje nabożeństwo do Męki Chrystusa, Eucharystii i Matki Bożej są bliscy duchowo franciszkanom. W takim klimacie religijnym żyje św. Joanna de Valois (zwana Joanną Francuską), założycielka Zakonu Najświętszej Maryi Panny (Anuncjatek).

gn
O. Gilbert Nicolas OFM (Gabriel Maria)

Życie o. Gabriela Marii

Gilbert Nicolas, który w życiu zakonnym został bratem Gabrielem Marią (od 1517 roku otrzymał od papieża Leona X zgodę na przybranie imion Gabriel Maria, na cześć Maryi Dziewicy kontemplowanej w tajemnicy Zwiastowania), urodził się około 1460 roku we Francji, w pobliżu Riom w ówczesnej Owernii, w rodzinie notabli wiejskich. Najmłodszy z trójki dzieci, otrzymał solidne wykształcenie. Bardzo wcześnie wykazał się silną wiarą i pobożnością. Umiłował sobie szczególnie nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. W jego młodości wszystko wskazywało na to, że otwiera się przed nim droga do chrześcijańskiego małżeństwa. Jednak pewnego razu usłyszał kazanie o Niepokalanym Poczęciu, które poruszyło go do głębi, tak, że doprowadziło go do wyrzeczenia się wszelkiej ludzkiej miłości i oddania się całkowicie Bogu w Zakonie Braci Mniejszych (Zakon Franciszkanów od Ścisłej Obserwancji). Został przyjęty w klasztorze Notre-Dame de Lafond, niedaleko La Rochelle, odbył tam nowicjat.

Scroll to Top