Siostry Anuncjatki

Zakon Najświętszej Maryi Panny

Rys historyczny

o. Gabriel Maria
O. Gilbert Nicolas OFM (Gabriel Maria)

WIEK XVI

Cofnijmy się do 4 lutego 1505 roku. W jakim stanie zakon znajduje się w dniu śmierci jego Założycielki? Istnieje tylko jeden klasztor w Bourges. Fundacja drugiego klasztoru anuncjatek nastąpi trzy lata później, w 1508 roku w Albi.

Św. Joanna znała tylko klasztor w Bourges. Darzyła wielkim zaufaniem swojego kierownika duchowego, o. Gabriela Marię. W Kronikach zakonu czytamy takie zdanie naszej Założycielki: „Moją wolą jest być nazywaną Założycielką zakonu, który pragnę powołać do życia. Ty zaś, Ojcze, będziesz jego pierwszym kierownikiem, nauczycielem, głównym obrońcą i wizytatorem, którego zakonnice nazywać będą Ojcem Czuwającym” (Chronique 40).

Z historii Zakonu Anuncjatek

CIMG1953_l

W chwili śmierci Joanny istniał tylko jeden klasztor, w Bourges. Dosyć szybko zaczęły powstawać nowe klasztory, najpierw w Akwitanii, potem we Flandrii. Do połowy XVI w. powstało 10 nowych klasztorów, a śluby złożyło ok. trzystu nowicjuszek. Potem w całej Francji rozszalały się wojny religijne. Cztery klasztory zostały zniszczone i splądrowane, a siostry były nękane lub wypędzone. W 1562 r. w Bourges protestanci sprofanowali grób św. Joanny, a jej zachowane od rozkładu ciało spalili. W latach 1600-1650 powstały czterdzieści dwa klasztory, później utworzono jeszcze trzy fundacje w Niemczech.

Scroll to Top