Siostry Anuncjatki

Zakon Najświętszej Maryi Panny

„Przed śmiercią założysz Zakon Najświętszej Maryi Panny,
czym sprawisz wielką radość i oddasz cześć najczcigodniejszej Matce Bożej.” 

Tak brzmiała obietnica otrzymana przez św. Joannę, kiedy modliła się słuchając Mszy św. w jej wczesnym dzieciństwie. Pragnienie wypełnienia tego polecenia stopniowo dojrzewało w jej sercu i umyśle, pozostało jednak ukryte przez około 33 lata.

Cechą charakterystyczną Zakonu jest podobać się Bogu i Jego Synowi poprzez naśladowanie ewangelicznych cnót Maryi. „Waszym życiem i waszą Regułą jest naśladować Najświętszą Maryję Pannę, Matką Boga i kształtować wasze życie na Jej podobieństwo (Reguła, Prolog 1); oraz „siostry powinny żyć życiem Maryi w taki sposób, aby ci, którzy na nie patrzą, widzieli Maryję jakby żyjącą nadal na tym świecie” (Statuty Maryi, 16).

Poświęcenie się Bogu, przez Chrystusa w Duchu Świętym, realizuje się w życiu we wspólnocie opartym bardziej na duchowej miłości niż cielesnym umartwieniu” (SM 21).

Ewangelia, którą Maryja w pełni żyła, jest głównym źródłem poznania i umiłowania Chrystusa. W myślach, słowach i uczynkach Maryi, opisanych w Ewangelii, Anuncjatka odkrywa sposób, w jaki może „podobać się” Bogu i przylgnąć do Jego woli. Jak Maryja, pozostaje dyspozycyjna w służbie Jezusowi w Kościele, dla zbawienia świata.

W centrum naszej duchowości jest przede wszystkim Ewangelia, według natchnienia jakie miała św. Joanna: „Umieść w Regule wszystko, co znajdziesz o Mnie w Ewangelii…”.

Znajomość Pisma Świętego jest najlepszym sposobem poznania i rozumienia Maryi. Jest ono też jedynym, jaki zaleciła św. Joanna: „ponieważ sposób naśladowania Najświętszej Dziewicy i podobania się Bogu na jej wzór, który zapisany jest w tej Regule, cały zaczerpnięty został z Ewangelii, potrzebujecie znać, co w Ewangelii zostało napisane o Najświętszej Dziewicy”.

W duchowości naszego Zakonu Maryja stawiana jest jako wzór wychowawczyni. Uczy nas czym jest zaufanie, postawa wiary, prostota, modlitwa… Ona nie koncentruje się na sobie lecz całą sobą – jak w Kanie Galilejskiej – kieruje uwagę na Chrystusa. Dla nas naśladowanie Maryi polega przede wszystkim na uwielbieniu Boga, uczynieniu z całego swego życia ofiary miłej Bogu. Święta Joanna określiłaby to jako „uczynienie siebie radością Bożą”. 

Poza Regułą św. Joanna zaleca pogłębioną medytację Męki Chrystusa, zasłuchanie w Słowo Boże i gorliwe życie eucharystyczne. Są to trzy solidne filary, które pomagają nam rozeznawać i wypełniać wolę Bożą na co dzień.

Życie siostrzane

"Przez wasze pozostawanie blisko brata i siostry mimo istniejących między wami różnic zdań do rozstrzygnięcia, napięć i konfliktów do rozwiązania, słabości do zaakceptowania, możecie być przykładem i wsparciem dla ludu Bożego i dla dzisiejszej ludzkości, naznaczonej i często rozdartej licznymi podziałami.”
Konstytucja Apostolska VULTUM DEI QUAERERE

Scroll to Top