Siostry Anuncjatki

Zakon Najświętszej Maryi Panny

„Tak jak Chrystus i Maryja pracowali własnymi rękami dla zaspokojenia swych potrzeb, tak siostry niech podporządkują się powszechnemu obowiązkowi pracy. Praca, podejmowana jako świadectwo o ubóstwie, ma wartość ascetyczną i oczyszczającą; podjęta z pokorą na wzór Jezusa i Maryi, nabiera wartości kontemplacji.”
Konstytucja naszego Zakonu

„Powszednie czynności i obowiązki stają się bezcennymi środkami osiągania jedności z Chrystusem. Stają się miejscem i materią uświęcenia, głównym obszarem ćwiczenia się w cnotach, oraz dialogiem miłości wyrażonym w czynach. Praca zostaje wówczas przemieniona duchem modlitwy.”
Św. Jan Paweł II

Scroll to Top