Siostry Anuncjatki

Zakon Najświętszej Maryi Panny

MODLITWA

„Najsampierw i przede wszystkim nieustannie miejcie przed waszymi oczyma ową Dziewicę, wasze myśli i spojrzenia na Nią kierując (…).” Prolog Reguły

„Na wzór i dla naśladowania Dziewicy, aby podobać się Chrystusowi, siostry powinny nade wszystko nauczyć się sztuki i umiejętności chwalenia Boga i modlenia się.” Reguła Zakonu

„Stąd pierwszym moim ustanowieniem (Statuty Maryi) jest abyście wy, najdroższe siostry, nade wszystko pragnęły mieć w sobie Ducha Chrystusowego i chwalić z Dziewicą Maryją sercem i duchem Pana Jezusa Chrystusa. Niech umiejętność chwalenia Boga będzie waszą nauką, która przewyższa każdą wiedzę.” św. Joanna

Podobnie jak życie Maryi, nasze życie jest poświęcone modlitwie. Eucharystia, rozważanie Słowa Bożego, Liturgia Godzin, reguluje rytm każdego dnia. W ciszy modlitwy kontemplujemy Boga i powierzamy mu cały świat.

EUCHARYSTIA

„Ośrodkiem Liturgii Kościoła jest Ofiara Eucharystyczna, w której modlitwa wewnętrzna łączy się z kultem zewnętrznym.(…) Eucharystia jako „sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości” (KL 47) z istoty swej jest ośrodkiem waszych wspólnot zgromadzonych w Imię Jezusa. Stąd jest rzeczą oczywistą, że członkowie ich także i zewnętrznie skupiają się wokół kaplicy, w której obecność Najświętszego Sakramentu jest zarówno znakiem, jak i przyczyną sprawczą tego, co powinno być najważniejszym zadaniem każdej rodziny zakonnej, podobnie zresztą, jak w ogóle każdego zgromadzenia chrześcijańskiego.” Evangelica Testificatio

„Każdego dnia siostry będą aktywnie uczestniczyć w Ofierze Mszy św., aby ich ofiara przez Chrystusa, w Duchu Świętym, była miła Ojcu Wszechmocnemu. Niech siostry pamiętając, że Jezus jest obecny w Najświętszym Sakramencie i mieszka między nami pełen łaski i prawdy, otaczają Go swą miłością i adoracją, która jest Mu należna.” Konstytucje Zakonu

Eucharystia z naszym udziałem jest sprawowana codziennie o godz. 7:30
a w niedzielę o godz. 8:00. Sprawują ją księża marianie.

LITURGIA GODZIN

„Siostry będą uważać Boże Oficjum jako jedną z głównych misji, powierzonych przez Kościół klasztorowi i każdej siostrze z osobna. Jest ono również źródłem pobożności i pokarmem duchowym dla modlitwy osobistej.” Konstytucje Zakonu

„Na początku Bożego Oficjum niech siostry mówią Zdrowaś Maryjo, ażeby Dziewica uprosiła dla nich łaskę radości w wychwalaniu Boga i aby sam Bóg radował się ich modlitwą pochwalną.” Statuty Maryi

Ponieważ każde Oficjum odmawiamy publicznie w kościele, serdecznie zapraszamy do udziału w naszej modlitwie według poniższych godzin:

Jutrznia 6:50 (w niedzielę i święta 7:15)
Modlitwa południowa 12:15
Godzina Czytań 14:00 (w sobotę 13:45)
Nieszpory 18:00
Kompleta 21:00 (środa i sobota 20:00)

ROZMYŚLANIE

„Siostry niech udają się do duchowej Jerozolimy przez rozmyślanie, nie tylko przez modlitwę ustną.” Reguła Zakonu

„Siostry z odmawianiem Oficjum, będą gorliwie oddawać się modlitwie serca, przekonane, że jak obiecała Założycielka „jeśli zachowują te dwie rzeczy (Oficjum i modlitwę myślną) dla Pana, Maryja Dziewica będzie strzec ich i swojego Zakonu do końca świata” (Statuty Maryi, rodz. 1).

„Siostry będą odprawiać rozmyślanie przynajmniej godzinę dziennie.” Konstytucje

LECTIO DIVINA

Jest to codzienna praktyka spotkania ze Słowem Bożym, dla którego naturalnym środowiskiem jest atmosfera ciszy, w której Pan do nas mówi. Codzienne Lectio Divina odprawiamy w godzinach porannych.

„Siostra, która 'z Boga jest’ słów Bożych słucha” (J, 8,47), Reguła

Scroll to Top