04 luty – Uroczystość św. Joanny de Valois

W tym roku Uroczystość św. Joanny de Valois świętowaliśmy w niedzielę na Mszy św. porannej. Eucharystii przewodniczył ksiądz Adam Stankiewicz MIC. W homilii usłyszeliśmy o tym, że święci są po to, aby nas zawstydzać. Kiedy patrzymy na Świętą Joannę to widzimy, że przykładem swojego życia pokazała nam co powinno być dla nas wierzących uczniów Jezusa, ważne. W swoim krótkim i jednocześnie trudnym życiu pokazała nam jak być wierną miłości Chrystusa przez życie pokorne i ufne w moc Jego zbawczej Męki. Ksiądz Adam skierował uwagę wszystkich zabranych na obraz św. Joanny i pięknie wyjaśnił symbolikę naszego stroju zakonnego, który jest noszony po to, aby się Bogu podobać, nie ludziom. Strój zakonny w swojej symbolice nawiązuje do życia błogosławieństwami, o których usłyszeliśmy w Ewangelii.

Ksiądz przypomniał nam również o podstawowej prawdzie że jesteśmy kochani przez Boga za darmo! Tak jak św. Joanna uwierzyła w tę miłość i potrafiła na nią odpowiedzieć w sposób najwspanialszy – tzn. miłość za miłość, serce za serce, tak i my mamy stawać przed Bogiem z sercem prostym i czystym, jak serce dziecka.

Poniżej zamieszczamy nagranie z wyśpiewanego w tym dniu Hymnu do św. Joanny, który nam towarzyszy w codziennej modlitwie liturgicznej.

Treść hymnu pięknie oddaje istotę naszej duchowości i piękno duchowe naszej Założycielki.

 

Święta Joanno o nasza matko, córko królewska tyś Maryi świadkiem

Dziś po ziemskim życiu z Nią królujesz w niebie

Bogu się podobać ucz prosimy ciebie

Śpiewać chwałę Bogu, Ojcu niebieskiemu i ochotnym sercem życie oddać Jemu

Mieć ducha Jezusa, Jemu się podobać, ufnie jak Maryja na modlitwie trwać


Wziąć za wzór jedyny przeczystą Dziewicę i zespolić życie z Jej najświętszym życiem

I w Nią się wpatrywać jak magowie w gwiazdę, i Jezusa kochać jak najświętsza Panna


Przez wzajemną miłość troskę serdeczną oraz przez prawdziwą między nami jedność

Niech duch miłosierdzia pokój w nas umacnia byśmy byli pięknie jak dziewicza Matka


Święta Joanno niech za twym przykładem sercem ukochamy Przenajświętszą Pannę

Uproś nam wzrost w wierze aby krzyża drogą za swym oblubieńcem z radością podążać

Scroll to Top