Boże Narodzenie 2023

Kilka świątecznych myśli z nauczania Benedykta XVI

"Wiara mówi nam, że ostatecznie bezbronna siła tego Dziecięcia zwycięża hałaśliwe moce świata."

"Bóg jest tak wielki, że może stać się mały. Bóg jest tak potężny, że może stać się słaby i wyjść nam naprzeciw jako bezbronne dziecko"

"Gdy sprawujemy Eucharystię jesteśmy w Betlejem, w 'Domu Chleba'. Bóg szuka ludzi, którzy będą nieśli i przekazywali Jego pokój. Chrystus w Eucharystii daje nam w darze Siebie i tym samym daje nam swój pokój."

"Odwieczne Słowo stało się tak małe - tak małe, że zmieściło się w żłobie."

"To Dziecię jest naprawdę Emmanuelem - Bogiem z nami. Jego królestwo rozciąga się rzeczywiście aż po krańce ziemi. W powszechności Świętej Eucharystii ustanowił On naprawdę wyspy pokoju. Gdziekolwiek jest sprawowana tam powstaje wyspa pokoju, który jest właściwy Bogu."

"W Jezusie Bóg przyjął kondycję ubóstwa i bezbronności, by zdobyć nas miłością i doprowadzić do naszej prawdziwej tożsamości."

"Niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości przed obliczem Pana, który już się zbliża" Ps 96

"Choinki w miastach i domach wskazują na Tego, który jest racją naszej radości - na Boga, który przychodzi (...) który jest sam drzewem życia na nowo odnalezionym."

"Bóg stał się dla nas darem. Ofiarował samego siebie. Ma dla nas czas."

"Boże Narodzenie stało się świętem darów, abyśmy naśladowali Boga, który dał nam samego siebie."

Scroll to Top