Nie mścić się.

I – Pierwszy etap: Postanowić nie mścić się…

Popatrzmy na św. Joannę, w godzinie najcięższej dla niej próby, kiedy król Ludwik XII chciał jak najszybciej załatwić sprawę unieważnienia ich małżeństwa. „Oczekiwał, że żona zgodzi się bez oporów. Joanna przyjęła wszystko z pokorą, opanowaniem i cierpliwością. Lecz ku zdumieniu Ludwika, stanęła w obronie swojego małżeństwa z niespotykaną stanowczością i godnością…”( Św. Joanna Francuska –„ Życie w cieniu królów”, Marc Joulin)

Św. Joanna nie miała urazy wobec męża i nie mściła się. Jednak odważnie mówiła prawdę o swoim małżeństwie z Ludwikiem. Stwierdziła przed sądem, że oboje otrzymali sakrament w Kościele, że ich związek został wielokrotnie skonsumowany. W swoim sumieniu nie mogła uznać, że nie został on zawarty prawomocnie.

Przebaczenie nie oznacza braku odwagi. Nawet odwołanie się do wymiaru sprawiedliwości, aby położyć kres niesprawiedliwości, jest w pewnych warunkach nakazane.


Cały artykuł: https://anuncjatki.pl/wp/nasza-duchowosc/przebaczenie-zmartwychwstanie/

Scroll to Top