Ziemia Maryi

Ziemia Maryi

Ta ziemia święta jest bo tutaj Matka Boga

Wybrała sobie Dom by chronić dzieci Swe

Przyszła pokazać nam gdzie jest do Nieba droga

Jak chować w sercu swym Jezusa Głosu Szept

 

I przez grąbliński las wciąż z nami tu wędruje

Przez wiatru cichy szum posyła Słowa Swe

I ptaków piękny, śpiew Jej Obecność zwiastuje

A słońca złoty blask splata koronę Jej

 

Tu trawy ścielą się kornie pod Jej stopami

I kwiaty swoją woń też poświęcają Jej

Ona raduje się Swymi Anuncjatkami

Które przyjemność chcą Sercu Jezusa nieść

 

Ten klasztor to Jej Dom Ona jest tu Królową

Uczy z Jezusem iść przez zwykłe szare dni

Jego Królestwa strzec by człowiek nie próbował

Wchodzić na Boży Tron i o potędze śnić

 

Pokora to Jej broń nią chroni dzieci Swoje

I nieustannie FIAT powtarza Serce Jej

Pragnie by Jezusowi oddawać wieczną chwałę

I aby w naszych sercach trwał Magnificat śpiew

Scroll to Top