Anna

Gościnny Dom Sióstr Anuncjatek odwiedzam od 12 lat. Zawsze odnajduję tu spokój serca, równowagę, wyciszenie, pogłębienie więzi z Panem Bogiem przez modlitwę i rozmowę z Maryją i zawsze znajduję jakiś nowy sposób na poprawienie swojego życia. W osiąganiu potrzeb ducha pomaga codzienna Eucharystia, całodobowa możliwość adoracji Pana Jezusa, Liturgia Godzin, obecność Sióstr, które dzielą się tym co najcenniejsze- swoim sercem, czasem, wstawiennictwem przed Bogiem. Przyjeżdżam z planem swoich osobistych rekolekcji, ale zawsze mogę liczyć na rozmowę z Siostrą, na udostępnienie potrzebnej lektury z bogatej biblioteki, na wysłuchanie – na co w dzisiejszym zabieganym czasie prawie nie ma możliwości. Klasztor oddalony od hałasu i otoczony grąblińskim lasem, w którym na ścieżkach różańcowych czuje się obecność Matki Bożej Licheńskiej to prawdziwy luksus w obecnym świecie. Jest to miejsce gdzie w 2015 roku oddałam się matce Bożej, w obecności Sióstr i wspomagana ich modlitwą, dlatego zawsze z czułością wracam do kościoła, w którym uczę  się żyć 10 Cnotami Matki Najświętszej.

Po tylu latach dziękuję z całego serca Siostrom, że odpowiedziały na Boże wezwanie i stworzyły to miejsce. Nie jest to dla mnie Dom Gości, tylko mój drugi Dom Rodzinny.

Anna

Scroll to Top