Litania do św. Joanny Francuskiej

Litania do św. Joanny Francuskiej (1464–1505)
(do prywatnego odmawiania)

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Gwiazdo prowadząca do Chrystusa, módl się za nami.

Św. Joanno,
Od dzieciństwa pełna gorliwości, módl się za nami.
Pragnąca nade wszystko Ducha Chrystusa, módl się za nami.
Tylko w Panu pokładająca nadzieję, módl się za nami.
Wsłuchana w Słowo Boże, módl się za nami.
Płonąca miłością do Jezusa Hostii, módl się za nami.
Rozmiłowana w Krzyżu Chrystusa, módl się za nami.
Naśladowczyni Maryi w Jej Cnotach Ewangelicznych, módl się za nami.
Wytrwała w cierpieniu, módl się za nami.
Przebaczająca krzywdzicielom, módl się za nami.
Obrończyni pokoju, módl się za nami.
Księżno pełna miłosierdzia, módl się za nami.
Nauczycielko miłości braterskiej, módl się za nami.
Wrażliwa na potrzeby ubogich, módl się za nami.
Karmiąca głodnych, módl się za nami.
Opiekunko słabych i kalekich, módl się za nami.
Pocieszycielko osób opuszczonych, módl się za nami.
Pomocy dla małżeństw zagrożonych rozpadem, módl się za nami.
Orędowniczko małżeństw pragnących potomstwa, módl się za nami.
Założycielko Zakonu NMP, módl się za nami.
Otoczona światłem w godzinie śmierci, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami, święta Joanno.
W: Abyśmy zawsze podobali się Chrystusowi.

Módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że dla naśladowania Maryi w Jej Cnotach Ewangelicznych, św. Joanna de Valois założyła Zakon Sióstr Anuncjatek ; przez jej zasługi i wstawiennictwo dopomóż, abyśmy naśladując Maryję, mogli dojść do radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Scroll to Top