Modlitwa przy napotkanym krzyżu

Święta Joanna pozdrawiała napotkany krzyż modlitwą: „O Dobry Jezu, przez Twoją mękę na krzyżu, przez Twoje Przenajświętsze Rany, przez łzy i cierpienia Twojej Matki stojącej pod krzyżem, odpuść mi grzechy i zgładź moje winy” Polecamy w tym świętym czasie Wielkiego Postu nie omijać napotkanego krzyża milczeniem, pośpiechem, obojętnością. Krzyż jest znakiem przypominającym nam o miłości …

Modlitwa przy napotkanym krzyżu Read More »