Modlitwa do pięciu ran Chrystusa

Święta Joanna praktykowała Nabożeństwo do Pięciu Ran Chrystusa. Sięgała po tę modlitwę w chwilach pokusy i w trudnych momentach życia. Mówiła, że Pięć Ran Chrystusa to pięć źródeł zbawienia, z których człowiek może nieustannie czerpać wody żywej.

Ciekawy jest format modlitwy, gdyż rany i cierpienia Chrystusa przeplatają się w tej medytacji z cierpieniami Maryi. Zaskakuje intuicja Św. Joanny do uciekania się do Ran Chrystusa przez Rany Maryi. Polecamy tę modlitwę do prywatnego odmawiania na Wielki Post.

W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Rana Chrystusa w prawej ręce Ojcze Nasz

I Boleść Maryi: Proroctwo Symeona i ucieczka do Egiptu Zdrowaś Maryjo

Dobry Jezu, przez sprawiające ból słowa Symeona, które usłyszała Maryja, przez trud ucieczki do Egiptu, przez Twoją boleść rany prawej dłoni, proszę Cię o świętość moich myśli.

Rana Chrystusa w lewej ręce Ojcze Nasz

II Boleść Maryi: Szukanie Pana Jezusa, który pozostał w Świątyni Zdrowaś Maryjo

Dobry Jezu, przez pełne zatroskania i niepokoju szukanie Cię przez trzy dni w czasie pielgrzymki do Jerozolimy, przez Twoją boleść w lewej dłoni, proszę Cię o skruchę serca.

Rana Chrystusa w prawej stopie Ojcze Nasz

III Boleść Maryi: Chrystus w ogrodzie oliwnym i spotkanie z Panem Jezusem, dźwigającym krzyż Zdrowaś Maryjo

Dobry Jezu, przez boleść Matki widzącej Cię na Drodze Krzyżowej, przez boleść Twojej prawej stopy, proszę Cię o święte uczucia i radość z współcierpienia.

Rana Chrystusa w lewej stopie Ojcze Nasz

IV Boleść Maryi: Cierpienie i śmierć Pana Jezusa na Krzyżu Zdrowaś Maryjo

Dobry Jezu, przez boleść Serca Matki widzącej Syna umierającego na Krzyżu i boleść Twojej lewej stopy, proszę o święte pragnienie zjednoczenia z Tobą.

Rana Chrystusa w Sercu Ojcze Nasz

V Boleść Maryi: Przebicie włócznią Serca Jezusa, zdjęcie z Krzyża Ciała Jezusowego i złożenie do grobu Zdrowaś Maryjo

Dobry Jezu, przez boleść Matki widzącej przebicie Serca Syna włócznią, zdjęcie z Krzyża i złożenie do grobu i przez Ranę Twojego przebitego boku, proszę Cię o łaskę przemiany mojego serca na wzór Twojego miłującego Serca.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Jezu ukrzyżowany, Panie i nasz Królu, z pięciu Ran Twoich, możemy czerpać wodę życia i zbawienia, i zawsze napoić nasze serce prawdziwym pokojem.

Spraw, abyśmy jak Maryja pod Krzyżem, z ufnością przylgnęli do Ciebie!

Scroll to Top