Najświętsze Serce Jezusa

Czerwiec – miesiąc modlitwy szczególnie poświęconej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Cześć dla Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zakonie NMP

Podczas trwającej Rewolucji Francuskiej  1 października 1792 roku wspólnota Sióstr Anuncjatek z Boulogne musiała się rozdzielić. Jedna z zakonnic Bernardine Celers, która nosiła zakonne imię Maria Cecylia uciekła za granicę. Tułała się długo w Belgii, potem w Niemczech. Zdarzało się jej spędzać noc nad brzegiem rzeki ponieważ nie mogła nigdzie znaleźć bezpiecznego schronienia. W swoim utrapieniu zwracała się o pomoc do Najświętszego Serca Pana Jezusa składając pewną obietnicę. Jeżeli Pan Jezus da jej łaskę przeżycia, uczyni wszystko co tylko będzie w jej mocy, aby na nowo zgromadzić swoją wspólnotę. Jeśli Serce Zbawiciela przyjmie jej prośbę, w zamian za to obiecuje odmawiać sama i nakazać odmawiać wszystkim siostrom całej wspólnoty, dopóki ta wspólnota będzie trwała, w każdy piątek modlitwę, jako zadośćuczynienie Sercu Jezusowemu. Obiecała też, że wszystkie kobiety, które w przyszłości wstąpią do tego zakonu ofiarują się Sercu Jezusowemu jako „Hostie żyjące” . Matka Maria Cecylia mogła rzeczywiście odbudować klasztor, który został wierny obietnicy odnowicielki. Klasztor we Francji, w Thiais, który pochodzi z klasztoru Boulonge do dziś modląc się oddaje cześć Sercu Jezusowemu.

1 thought on “Najświętsze Serce Jezusa”

Comments are closed.

Scroll to Top