Dla wieczności

W Kronice Zakonu czytamy: „Po śmierci św. Joanny król Ludwik XII przybył do Bourges do grobu świętej Pani, by prosić o przebaczenie i polecił się jej świętym modlitwom i wstawiennictwu oraz zawierzył jej wszystkie sprawy królestwa”.

Nie ma nic niemożliwego dla Boga! On może również przemienić zatwardziałe serce. Bo Chrystus, Dobry Pasterz, przyszedł, aby zbawić nas wszystkich.

A radość jest wielka w Niebie z powodu jednego grzesznika, który się nawraca!

Czy tego pragniemy? Czy modlimy się za naszego krzywdziciela?

Cały artykuł: https://anuncjatki.pl/wp/nasza-duchowosc/przebaczenie-zmartwychwstanie/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.