Pojednanie

Często bywa tak, że pojednanie pomiędzy ludźmi jest niemożliwe z powodu, na przykład, odejścia drugiej osoby.

W przypadku św. Joanny nie było powrotu do sytuacji przed anulowaniem małżeństwa.

Odtąd księżna Berry, nigdy więcej nie ujrzała Ludwika XII, który poślubił Annę z Bretanii. Może nigdy nie usłyszała od niego słów żalu?

A my, co robimy w sytuacji, która po ludzku wydaje się beznadziejna, bez wyjścia?

Jak Joanna, możemy łączyć się z Chrystusem, znaleźć w Nim pojednanie i pokładać całą swoją radość!

Na Jego Ciele można znaleźć rany każdego ludzkiego rozdarcia, każdej krzywdy.

Tylko w Nim jest prawdziwe Pojednanie.  (Kol 1, 19-20a) „Zechciał, bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała pełnia, i aby przez Niego wszystko pojednać ze Sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach.”

Cały artykuł: https://anuncjatki.pl/wp/nasza-duchowosc/przebaczenie-zmartwychwstanie/

Scroll to Top