Maryja jest osobą, która przemawia do młodego człowieka.

Pokazuje jak żyć, jak podobać się Bogu. Niepokalana Dziewica zawsze prowadzi do swego Syna, ponieważ, każde spotkanie z Nią kończy się spotkaniem z Nim.

Zakon sióstr Anuncjatek zaprasza do pogłębiania relacji z Maryją, to ona jest wzorem do naśladowania. Matka Jezusa jest dobrym znakiem dla młodego człowieka, to Ona wskazuje nam Zbawiciela, do którego powinniśmy kierować nasze serca. Siostry zapraszają do pogłębiania tej zażyłej relacji, poprzez dni skupienia. Jest to okres gdzie młody człowiek może wyciszyć swoje serce, aby usłyszeć głos Boga i z pokorą tak jak Maryja przyjmować jego wolę.

Rekolekcje rozpoczynają się od wspólnej Eucharystii, to ona ma przybliżyć nas do Zbawiciela. Dzielenie się Pismem Świętym jest pierwszym elementem spotkania, gdzie poznajemy postawy Maryi. Wtedy to podczas wspólnej rozmowy rozważamy cnoty Niepokalanej, ale także odkrywamy co Bóg do nas kieruje.

Na rekolekcjach stawiamy trudne pytania, z którymi młodzież się boryka. Czego pragnie od nas Bóg? – temat ostatniego spotkania, rozważaliśmy go, patrząc na życie świętej Joanny de Valois. Serdecznie zapraszam, każdego kto chce poznać duchowość sióstr Anuncjatek, odkryć wolę Boga, wyciszyć się, poznać fajnych ludzi. 😀

Mikołaj Witasik

maryja2

 

 

 

 

 

maryja3następne spokanie:

w sobotę

w sobotę 9 grudnia 2017

anuncjatki@marianie.pl

Scroll to Top